• Marka Nedir?

  MARKA TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

  Marka
  Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çogaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

  Marka çesitleri

  - Hizmet markası,Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve işaretlerdir.
  - Ortak marka ,Bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.
  - Garanti markası,Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

  Tescilli Markaların Korunma Süresi:

  Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

  Marka Hakkının Sona Ermesi:

  -Markanın süresi içinde yenilenmemesi
  -Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi

  Tescilli Markanın Koruma Alanı:

  Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun için marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.

  Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurusu işlem aşamaları:

  - TPE’de marka başvurusunun dosyalanması (1 GÜN)
  - TPE’de başvurunun incelenmesi (YAKLASIK 8 AY)
  - İlan kararı (Başvuru Resmi Marka Bülteni’nde 3 ay süreyle yayınlanacaktır)
  - Tescil kararı ve tescil harcının yatırılması (Tescil harcının en geç 2 ay içerisinde yatırılması gerekmektedir)
  - Tescil belgesinin düzenlenmesi (yaklaşık olarak 2-3 aydır)

  ISO 9001:2000 Kalite Belgesi'ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurtdışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

 • Yasal İşlemler

  YASAL İŞLEMLER

  Marka,  patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserleri gibi fikri  ve sınai hakların korunması hususunda Türkiye’de aşağıda belirtilen yasal  işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

  * Pazar Araştırması: Pazar araştırması  yapılarak fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın ihlal edilip edilmediği tespit  edilebilmektedir.

  * İhtarname Gönderilmesi: Fikri ve sınai  mülkiyet haklarınızın ihlali tespit edildiği takdirde, haklarınıza tecavüz  ederek haksız rekabet yaratan kişi ya da kuruluşlara ihtarname keşide  edilebilecektir. Türkiye’de ihtarnameler noter ya da acele posta servisi  aracılığıyla keşide edilebilmektedir.

  * Gümrükler Nezdinde Hukuki Girişimler: Gümrükler  nezdinde hukuki girişimler başlatılarak taklit ürünlerin gümrüklerde  durdurulması ve pazara girişinin engellenmesi sağlanabilmektedir. Gümrüklerde  durdurulan ürünlerin taklit olduğu kanaatine varıldığı takdirde, dava açılması  gerekmektedir.

  * Haksız Rekabet ve Tecavüzün Tespiti: Mahkemelerden  fikri ve sınai mülkiyet haklarınıza tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti talep  edilebilmektedir.

  * Cumhuriyet Başsavcılığı Nezdinde Hukuki  Girişimler: Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hukuki girişimler başlatılarak  taklit ve tecavüz mahsulü ürünlere el konulması talep edilebilmektedir.

  * Uzman Mahkemeler Nezdinde Taklit Ürünlerin  Toplatılması İçin Hukuki Girişimler; Taklit ürünlerin toplatılabilmesi için  uzman mahkemeler nezdinde ihtiyati tedbir talepli haksız rekabet ve tecavüzün  önlenmesi davaları açılabilmektedir.

  * Haksız Rekabet Davaları: İhtiyati tedbir talepli olarak ya  da ihtiyati tedbir talep edilmeden haksız rekabet davaları açılarak fikri ve  sınai mülkiyet haklarınıza tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesi talep  edilebilmektedir.

 • Marka Araştırma
  MARKA ARAŞTIRMA

  Yurtiçi Marka Araştırma

  Başvuru sahiplerinin uğrayabilecekleri muhtemel maddi zarar ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla tescili talep edilecek markaların benzer veya aynılarının daha önceden başvurusunun yapılıp yapılmadığını veya tescilli olup olmadığını önceden araştırmak fevkalade önemlidir.

  Ayrıca, firma bazında araştırma yapılarak, faaliyet alanınızdaki diğer kuruluşların marka haklarının tespit edilmesi, rekabet içinde bulunduğunuz kuruluşları daha iyi tetkik edebilmenize yardımcı olacak, fikri ve sınai haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi için uygun stratejinin belirlenmesinde faydalı olacaktır.

  Türkiye marka araştırması sistemimiz, Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka araştırması ve firma bazında araştırma hizmetlerini kapsamakta olup, detaylı araştırma raporları çok kısa bir zamanda tarafınıza iletilebilmektedir.

  Yurtdışı Marka Araştırma

  Yurt dışında marka tescili düşünen başvuru sahipleri için uğrayabilecekleri muhtemel maddi zarar ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla tescili talep edilecek markaların benzer veya aynılarının ilgili ülkede daha önceden başvurusunun yapılıp yapılmadığını veya tescilli olup olmadığını önceden araştırmak fevkalade önemlidir.

  Yurt dışı marka araştırması sistemimiz sayesinde, dünyanın 231 ülkesinde, bireysel olarak araştırma yapılabileceği gibi, uluslararası başvuruya üye ülkeler nezdinde ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler nezdinde marka araştırması yapılabilmektedir. Belirtilen tüm araştırma sonuçları, sizlere 30 dakika içersinde ulaştırılmaktadır.

  ISO 9001:2000 Kalite Belgesi'ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurtdışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.
 • Marka Teşviki

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu,
No:7 Kat:12 34398 Maslak
İSTANBUL /TÜRKİYE
+90(0212) 290 62 72
+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
info@basalanpatent.com.tr
www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!