Mal veya hizmetlerinizi bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan marka başvurularınız için; uzmanlar tarafından verilen red veya kısmi red kararlarına, Türk Patent Enstitüsü kararlarının tebliğden itibaren 2 AY, içerisinde 3. kişilere ait bir markanın tescil edilmemesi gerektiği, marka başvurusunun kötü niyetli yapıldığı veya markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığı kanaatinde iseniz; ilgili markaya Resmi Marka Bülteni ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Aynı zamanda marka başvurularınızın ilanına 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara, 1 ay içerisinde cevap dosyalanabilmektedir.


Markanın red sebepleri:

- Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamayan işaretler,
- Aynı mal ve hizmetler için daha önce tescil edilmiş olan markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markalar,
- Kullanılacağı ürün veya hizmetlerin cinsini, çeşidini, kalitesini, miktarını, amacını veya coğrafi kaynağını belirten işaret veya adlandırmalardan oluşan markalar,
- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan markalar,
- Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
- Tanınmış markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markalar,
- Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
- Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,


İtirazın sağlayacağı avantajlar:

- Muhtemel maddi zarar ve zaman kayıplarının ortadan kaldırılması,
- Marka başvurularınızın tesciline engel olan uzman kararlarının ortadan kaldırılması,
- 3. Kişilerin benzer veya marka niteliğinde olmayan başvurularının ortadan kaldırılması,

Böylece haksız rekabetin önlenmesinin sağlanmasıdır.Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu,
No:7 Kat:12 34398 Maslak
İSTANBUL /TÜRKİYE
+90(0212) 290 62 72
+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
info@basalanpatent.com.tr
www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!