Marka haklarının değerlendirmesi yapılırken marka ve marka ile bağlantılı diğer gayrı maddi hakların da birlikte ele alınması gerekir.Örneğin ambalaj, dekor, renk vs. unsurlar gibi.

Markanın Pazar değerinin ölçülmesi için üç temel test bulunmaktadır.

Birinci test ; marka anıldığı veya çağrıştırıldığı ürün veya hizmeti ayırt etmekte midir?

İkinci test ;
markanın bir başkası için değeri var mı, diğer bir deyişle markanın şimdiki geçerli sahibi ya da kullanıcısının dışında 3. bir tarafın bu markaya ilgisi bulunmakta mıdır?

Üçüncü test ;
bir başkası, üçüncü bir taraf veya lisans alan, markayı kullanmak, kiralamak veya satın almak için ödeme yapmaya istekli mi ? İlk ikisinin yanıtı olumlu ise üçüncü de olumludur.

Bu testlerin başarıyla geçilmesinden sonraki adım markanın akılcı biçimde parasal olarak nasıl değerlendirilebileceğidir. Yaygın olarak kullanılan yöntem


Pazar – kökenli yaklaşımdır. Burada muhtelif kıstaslar ele alınır.

a) benzer markalar için karşılaştırmalı satışları veya telif hakkı bedeli içeren ticari işlemleri tespit etmek gerekmektedir.
b) değerlendirmeye tabi tutulan – benzer ya da rakip markaların gücüyle göreceli olan – markanın özgül gücünü hesap etmektir.
c) karşılaştırmalı ticari işlerde elde edilen bulguları, marka için güçlerin özgül değerlendirmesi ile birleştirmektir.Burada markaya izafe edilebilen özgül bir telif hakkı değeri seçimi yapılır.
d) markanın yayılabilme potansiyelinin tespiti gerekir.
e) potansiyel genişleme alanlarına elverişli telif hakkı değerlerinin uygulanması.
f) markanın arta kalan yaşam süreci.
g) markaya izafe edilebilen  gelirlerin uygun büyüme oranlarının tesbiti.
h) elde ederken veya ona  sahip olurken katlanılan risk için uygun bir indirim oranı saptanmalıdır.

Değerlendirilmekte olan marka şemsiyesi altında, gerçekleşmiş ya da olası satışlara dayalı olarak, ve özgül bir güç analizi yapılmış olmakla, marka için oldukça kesin bir telif hakkı oranı belirlenebilir. Ardından bu telif hakkı oranı, marka altındaki cari satışlarla, markanın yayılması kapsamındaki tüm olası satışlara uygulanır. Bunun sonucunda, oluşan gelir ve nakit akışı ise kolaylıkla ölçülür. Bu gelire ilişkin uygun büyüme hızı yanı sıra, uygun marka ömrü ve ıskonto oranı belirlenmesi, markaya izafe edilebilecek gelecekteki kazançların bugünkü net değerinin hesaplanmasını sağlamaktadır.
 

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu,
No:7 Kat:12 34398 Maslak
İSTANBUL /TÜRKİYE
+90(0212) 290 62 72
+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
info@basalanpatent.com.tr
www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!