Marka Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
- Başvuru dilekçesi,
- Marka örneği.
- Rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan belgesi,
- Marka başvuru harcının ödendiğini gösterir belge.
- Vekaletname.

Marka Yenileme İçin Gerekli Belgeler
- Yenileme dilekçesi
- Vekaletname
 
Adres/Unvan/Nevi Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
- Dilekçe
- Vekaletname

 Birleşme İçin Gerekli Belgeler
- Dilekçe
- Birleşmeyi tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
- Vekaletname

Devir İçin Gerekli Belgeler
- Taraflarca imzalanan ve marka bilgilerinin belirtildiği Noter Tasdikli Devir Sözleşmesi aslı
- Devralan adına vekaletname

Lisans İçin Gerekli Belgeler
- Taraflarca imzalanan ve marka bilgilerinin belirtildiği Noter Tasdikli Lisans Sözleşmesi aslı
- Lisans alan adına vekaletname

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu,
No:7 Kat:12 34398 Maslak
İSTANBUL /TÜRKİYE
+90(0212) 290 62 72
+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
info@basalanpatent.com.tr
www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!